Greencode maakt duurzaam zichtbaar

Privacy

 

Greencode respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Hierbij gebruikt Greencode uw gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.

Waarom hebben wij uw e-mailadres nodig?

Uw e-mailadres hebben wij nodig om u op een snelle en eenvoudige manier te informeren. Greencode gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor de bedrijfsvoering (status bestellingen, facturering, informatie over Greencode).

Worden mijn gegevens verkocht?

Nee. Greencode zal uw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Greencode behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.